ยินดีต้อนรับ !

1,170,087,699.75

วงเงินผูกพันทั้งหมด (บาท)
Parachute svg
1,169,997,699.75

วงเงินสัญญา

จำนวน 0 สัญญา
กองฯคลัง 0 หน่วยงาน 0
Parachute svg
90,000.00

วงเงินใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

จำนวน 0 ใบสั่ง
กองฯคลัง 0 หน่วยงาน 0
Parachute svg
58,499,886.00

วงเงินหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จำนวน 0 สัญญา
กองฯคลัง 0 หน่วยงาน 0
วงเงินผูกพันแยกตามประเภทสัญญา
วงเงินของหลักประกันสัญญา
หลักประกันสัญญา หมดภาระผูกพัน
แจ้งเตือน !! สัญญาล่าสุด

ยังไม่มีรายการสัญญา